Kiểm soát vào ra DS-K2801

Kiểm soát vào ra DS-K2801

MÃ: DS-K2801

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

  • Bộ kiểm soát vào ra cho 1/2/4 cửa
  • Hỗ trợ 2 đầu đọc Wiegand (DS-K2801)/4 đầu đọc Wiegand, 1/2/4 cửa từ, 1/2/4 Door Switch,  1/2/4 case input
  • Output: 1/2/4 tiếp điểm cửa, 1/2/4 cổng báo động dạng tiếp điểm
  • Kết nối mạng qua giao thức TCP/IP
  • Lưu trữ đến 10.000 thẻ và 50.000 nhật ký quẹt thẻ

ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM

“Kiểm soát vào ra DS-K2801”

Theme Settings